Αρχική

Η κριτική σκέψη είναι μια ιδιαίτερη νοητική συνήθεια και για να υποστηρίξει την δημιουργία σχετικών δεξιοτήτων απαιτεί από τους μαθητές να σκεφθούν πώς σκέφτονται, πώς θα βελτιώσουν τη διαδικασία, να χρησιμοποιήσουν δεξιότητες σκέψης ανώτερης τάξης – να μην απομνημονεύουν δεδομένα ή να δέχονται ό,τι διαβάζουν ή ό,τι τους λένε χωρίς να σκέπτονται κριτικά

Το έργο REACT σκοπεύει να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια καινοτόμο μεθοδολογία για την ενίσχυση της απόκτησης δεξιοτήτων κριτικής σκέψης (CT), με στόχο την προώθηση της συνεκπαίδευσης και των κοινών αξιών της ανεκτικότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας ως εμπλουτιστικής αξίας. Αυτή η καινοτόμος μεθοδολογία περιλαμβάνει όλους τους βασικούς παράγοντες της εκπαιδευτικής μας κοινότητας: δασκάλους, μαθητές και επίσης γονείς.

Το έργο συντονίζεται από το Ίδρυμα Villa Montesca (Ιταλία) και η συνεργασία περιλαμβάνει άλλους πέντε ευρωπαϊκούς οργανισμούς μεταξύ των οποίων η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων. Μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητές μας και περιηγηθείτε στα νέα στο: https://www.react-erasmus.eu/