Σχολεία

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας& Β/θμιας Εκπ/σης Ιονίων Νήσων συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 REACT (Reciprocal Maieutic Approach pathways enhancing Critical Thinking)
με τα εξής σχολεία:

Δημοτικό Σχολείο Σκάλας Κεφαλονιάς ( Ε’ & ΣΤ’ τάξεις)

1ο Γυμνάσιο Κέρκυρας ( Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου )

Γυμνάσιο με Λ.Τ. Σκριπερού ( Α’, Β’ & Γ’ Γυμνασίου)