Ερωτηματολόγια

Πώς η πολιτισμική ποικιλομορφία επηρεάζει τους μαθητές και τη σχολική ζωή!

Η πολιτισμική ποικιλομορφία χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία. Άνθρωποι από διαφορετικές εθνότητες, θρησκείες, εθνικότητες, πολιτισμούς, ζουν δίπλα- δίπλα όλο και περισσότερο. Η έρευνα που διεξάγουμε στο έργο REACT στοχεύει να διερευνήσει πώς αυτή η πολιτισμική ποικιλομορφία επηρεάζει τη ζωή των νέων και των ενηλίκων, τόσο στο σχολείο όσο και γενικότερα.

Συγκεκριμένα, μέσω αυτού του ερωτηματολογίου (που δίνουμε στους γονείς), θα θέλαμε να συγκεντρώσουμε τη συμβολή της εμπειρίας σας σχετικά με τον ρόλο που μπορεί να έχει η οικογένεια στην ανταπόκριση σε αυτή τη σύγχρονη πρόκληση.

Γι’ αυτό οι απαντήσεις σας θα είναι πολύτιμες για εμάς. Οι απαντήσεις σας θα είναι ανώνυμες και τα δεδομένα που συλλέγονται θα αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά και σύμφωνα με την ΕΕ και την εθνική νομοθεσία.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!

Ερωτηματολόγιο Νο. 1

Για τους γονείς

Το ερωτηματολόγιο χωρίζεται σε δύο ενότητες:

  1. Γενικές πληροφορίες για εσάς και την οικογένειά σας.
  2. Ένα ερωτηματολόγιο που στοχεύει στη διερεύνηση του αντίκτυπου της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στις κόρες και τους γιους σας, καθώς και τη συνεισφορά σας σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια και τα μαθησιακά περιβάλλοντα μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσιμων σε σχέση με την πολιτιστική ποικιλομορφία.
    Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα.

Ερωτηματολόγιο Νο. 2

Για τους μαθητές / -τριες

  1. Γενικές πληροφορίες για εσάς και την εκπαιδευτική σας πορεία. Μην ανησυχείτε, όλες οι πληροφορίες είναι ανώνυμες!
  2. Υποθέσεις που βασίζονται σε σενάρια. Παρακαλούμε, αναφέρετε τα συναισθήματά σας σχετικά με τις δηλώσεις που αναφέρονται σε καταστάσεις που βασίζονται σε σενάρια.
  3. Λέξεις-κλειδιά. Παρακαλούμε, υποδείξτε εάν συμφωνείτε με ορισμούς σε σχέση με τη δεδομένη λέξη-κλειδί
  4. Ο εαυτός μου, οι άλλοι, ο κόσμος. Αυτό είναι ένα τεστ για να κατανοήσετε καλύτερα τον εαυτό σας και την τρέχουσα σχέση σας με τους άλλους και τον κόσμο.

Ερωτηματολόγιο Νο. 3

Για τους εκπαιδευτικούς

  1. Γενικές πληροφορίες για εσάς και το πλαίσιο στο οποίο εργάζεστε.
  2. Ένα ερωτηματολόγιο, που αποτελείται κυρίως από ανοιχτές ερωτήσεις, που στοχεύει στη διερεύνηση του αντίκτυπου της ετερότητας στους μαθητές, καθώς και στη συνεισφά σας σχετικά με το πώς το σχολείο μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των νέων που είναι χρήσιμες σε σχέση με την πολιτισμική ποικιλομορφία.